logo logopediepraktijk Voolstra
logo logopediepraktijk Voolstra

Ons leven draait om communicatie: luisteren, spreken, begrijpen en gebruiken van taal. Problemen met communiceren kunnen zeer belemmerend werken. Denk aan kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen. Stemproblemen bij mensen die beroepshalve hun stem veel gebruiken. Slechthorenden die problemen hebben bij het volgen van en deelnemen aan dagelijkse gesprekken. Een logopedist kan u hierbij van dienst zijn.

Deze website geeft u informatie over de mogelijkheden van logopedie en laat u kennismaken met de praktijk.